010 Says It All

Voor 7,50 euro heb je een dagticket voor zaterdag 1 juni. Je kunt dan naar de Slam Show, maar ook naar de programma’s van Verbalism, Mensen Zeggen Dingen en Alfabet Soep in Melly.

N.B. Voor de Iftar na afloop moet je een apart ticket kopen. Stuur daarvoor een mail naar info@poetryslamrotterdam.nl.

Voor deze slam hanteren we het klassieke stemsysteem. Er is dan ook een ander reglement van kracht. Dat vind je hier: