Huisregels Poetry Slam Rotterdam

Je komt binnen met een glimlach je gaat naar buiten met een glimlach

Luister met volle aandacht naar de slammers. Ze staan er ook voor jou

Wil je een dansje doen, doe dat vooral!

Come as you are

We werken met fiches om te stemmen

Het publiek stemt 1 x per ronde

Wees lief en respectvol naar de artiesten en elkaar. 

Wees lief voor de crew! Ze doen hun best om het jou naar de zin te maken en alles veilig te laten verlopen. Benader hen (en andere bezoekers) met respect en volg hun aanwijzingen altijd op. 

Agressie, discriminatie of ander ongepast gedrag is niet toegestaan en kan leiden tot een verbod.

Poetry Slam Rotterdam houdt zich het recht voor om personen die zich opzettelijk respectloos en/of ongepast gedragen, te verwijderen van het evenement. Bij extreme gevallen zal de politie worden ingeschakeld.

Poetry Slam Rotterdam heeft het recht om bezoekers de toegang tot het evenement te ontzeggen.

Bezoekers zijn ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun persoonlijke bezittingen. Poetry Slam Rotterdam en/of haar medewerkers en vrijwilligers zijn niet verantwoordelijk bij verlies, diefstal of beschadiging van deze goederen.

Portretrecht

Als bezoeker kun je gefotografeerd of gefilmd worden, dit materiaal kan gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden. Door je aanwezigheid tijdens onze activiteiten geef je ons hiervoor toestemming. Wanneer je om bepaalde redenen niet gefotografeerd of gefilmd wilt worden, dan kun je dat aangeven bij de organisatie. Je wordt dan mogelijk op een andere plek in de zaal geplaatst.

Als deelnemer of artiest geef je ons toestemming voor het maken van foto’s, geluidsopnames en video’s van jou en/of je werk. Deze mogen wij (en onze partners) vrij gebruiken, ook voor promotionele doeleinden.

Poetry Slam Rotterdam en haar vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor inbreuk op het Portretrecht door derden, zoals vermeld in de Nederlandse Auteurswet.

Minderjarigen

Bezoekers, artiesten en/of deelnemers van 15 jaar of jonger moeten altijd worden begeleid door een volwassene. Dit mag een familielid zijn of een goede bekende

Deze begeleider is gedurende het gehele evenement, verantwoordelijk voor alle acties en uitlatingen van de persoon die hij/zij/hen begeleidt.

Ben je het niet eens hoe je behandeld wordt door leden van de organisatie, dan heb je het recht om de evenementenlocatie te verlaten en eventueel een klacht in te dienen via het e-mailadres dat op de website staat. 

Share This