Reglement

Onderdelen
Poetry Slam Rotterdam

a) Zes voorrondes op woensdag 11 maart, woensdag 10 juni, woensdag 8 juli, woensdag 9 september, woensdag 14 oktober en woensdag 11 november. Elke voorronde heeft acht deelnemers en één winnaar. Aan twee van de 48 deelnemers van de zes voorrondes, wordt een wildcard toegekend.

b) Finale op zaterdag 12 december. Er zijn acht deelnemers en twee winnaars. Deze acht deelnemers zijn de zes winnaars van de voorronde en de twee deelnemers met een wildcard.

Regels en voorwaarden

Poetry slam


Een poetry slam is een openbare presentatie van voorgedragen teksten waarbij sprake is van competitie tussen de deelnemers. Zowel voordracht als tekstuele inhoud worden beoordeeld. De wedstrijd heeft een open inschrijving waarbij kandidaten hun eigen teksten in een kort tijdsbestek voordragen en waarbij het publiek en de stemadviseur een winnaar kiezen.

Alle soorten teksten kunnen in aanmerking komen voor poetry slam. Publiek en/of jury bepalen uiteindelijk wat slam poetry is. Attributen, kostuums, muziek en/of andere ondersteuning zijn niet toegestaan. Deelnemers presenteren hun werk in de Nederlandse taal.

Wedstrijdopbouw

De slam kent drie rondes.

Ronde 1:
Alle acht deelnemers nemen deel aan de eerste ronde. Deelnemers krijgen 3 minuten spreektijd met 30 seconden uitloop. De tijd gaan in wanneer de deelnemer contact maakt met het publiek. Na elke deelnemer geeft het publiek punten voor de wildcards.

N.B. Na 3 minuten klinkt een belletje en na 30 seconden gaat de microfoon uit en draait de DJ de muziek in. Doorgaan na 3 minuten en 30 seconden levert strafpunten op.

Na afloop van de ronde geeft de stemadviseur alle acht de deelnemers kort feedback. Het live-publiek stemt daarna door middel van fiches, het online-publiek stemt door middel van een keuzelijst op hun scherm. Beiden tellen even zwaar mee. De vier deelnemers met de meeste fiches en stemmen gaan door naar de tweede ronde.

Ronde 2:
Ook in de tweede ronde krijgen de vier deelnemers 3 minuten spreektijd met 30 seconden uitloop. De stemadviseur geeft de vier deelnemers feedback en het publiek stemt door middel van fiches.
De twee deelnemers met de meeste fiches en stemmen gaan door naar de derde ronde.

Ronde 3:
De derde ronde is een battle, waarin de twee deelnemers samen 7 minuten de tijd hebben. Na 7 minuten geeft de host een teken. Als de ene deelnemer is begonnen, mag de andere deelnemer eindigen. De deelnemers krijgen zo de kans om een gelijk aantal gedichten voor te dragen en/of evenveel tijd te spreken.

De stemadviseur geeft feedback en het publiek stemt. De deelnemer met de meeste fiches en stemmen is de winnaar. De winnaar is geplaatst voor de finale.

De wedstrijdopbouw van de finale is hetzelfde als bij de voorrondes. De twee deelnemers die het in de derde ronde van de finale tegen elkaar opnemen, gaan beiden door naar de halve finales van het Nederlands Kampioenschap Poetry Slam in september 2021 (exacte datum volgt), dat gehouden wordt in Utrecht.

Jurering

Om de winnaar te bepalen, maken we gebruik van fiches en stemmen. Iedereen in het live-publiek krijgt aan het begin van de avond drie fiches, één voor elke ronde. In de pauzes tussen de rondes, kun je deze fiche in één van de potjes stoppen (elke kandidaat heeft een pot).

Het publiek dat online meekijkt, krijgt na afloop van elke ronde een keuzelijst te zien, waarop ze hun favoriet selecteren. Dit is één stem per ingelogd publiekslid. 

De deelnemers met de meeste fiches en stemmen gaan door naar de volgende ronde.

Strafpunten

Voor 5 seconden buiten de tijd (3.30 minuten) worden 2 stemmen van het totaal afgehaald.

Wildcard

Om te bepalen welke twee deelnemers met een wildcard naar de finale gaan, geeft de stemadviseur cijfers aan de deelnemers. Dat gebeurt in de eerste ronde van elke voorronde, na elke deelnemer.

De stemadviseur geeft cijfers op een schaal van 0 tot 10 (met 1 decimaal).

De twee mensen die aan het eind van alle voorrondes, uit alle deelnemers het hoogste puntentotaal hebben én geen voorronde hebben gewonnen, ontvangen een wildcard voor de finale.

Deelname

Er zijn geen speciale criteria. Iedereen die zijn/haar/hen eigen teksten schrijft en voordraagt, mag meedoen.

Inschrijvingen worden aangenomen op volgorde van aanmelding. Als je je aanmeldt nadat de slam al vol is, kom je op de reservelijst. Wanneer een kandidaat uitvalt, wordt de reservelijst aangesproken. Ook dat gaat op volgorde van aanmelding.

De voorkeur gaat uit naar deelnemers die uit Zuid-Holland komen. Er zijn daarom per voorronde maximaal twee plekken beschikbaar voor deelnemers van buiten de provincie Zuid-Holland.

Volgorde

Voorafgaand aan elke slam wordt de volgorde van de kandidaten, in bijzijn van de kandidaten, bepaald door het trekken van lootjes. In de tweede ronde wordt die volgorde omgedraaid. In de derde ronde (de battle) wordt een muntje opgegooid om te bepalen wie er begint.

Gelijkspel

Wanneer twee (of meer) kandidaten hetzelfde aantal fiches krijgen van het publiek, bepaalt de stemadviseur wie doorgaat.

Wanneer twee (of meer) kandidaten hetzelfde aantal punten hebben voor de wildcard, dan bepalen de stemadviseurs van de zes voorrondes samen wie er doorgaat.

Diskwalificatie en overige voorwaarden

1) Poetry Slam Rotterdam behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren, indien hun gedrag de integriteit van de uitslagen of de veiligheid van derden in gevaar brengt.
2) Laster aan het adres van de organisatie wordt niet getolereerd en kan bestraft worden met diskwalificatie. De organisatie bepaalt wat zij als laster ervaart.
3) De organisatoren van Poetry Slam Rotterdam zijn niet verantwoordelijk voor het oordeel van de stemadviseurs en het publiek.
4) Deelnemende kandidaten verklaren zich bereid op de hoogte te zijn van het reglement behorende bij de wedstrijd en hiermee akkoord te gaan.
5) Poetry Slam Rotterdam behoudt zich het recht voor om dit reglement op elk moment te wijzigen of aan te vullen, indien zij dit noodzakelijk acht.
6) Elke wijziging aan het reglement is pas van kracht wanneer zij op internet is gepubliceerd.

Disclaimer

Poetry Slam Rotterdam sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deelname of bezoek aan Poetry Slam Rotterdam, of het gebruik van de op deze webpagina’s geboden informatie, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.
 
N.B. Delen van deze tekst zijn (met toestemming) overgenomen van het Reglement 2019 van het NK Poetry Slam. Wij zijn het Literatuurhuis daarvoor zeer erkentelijk.