Reglement

Onderdelen Poetry Slam Rotterdam

a) Vier voorrondes op woensdag 13 februari, woensdag 13 maart, woensdag 10 april en woensdag 8 mei. Elke voorronde heeft acht deelnemers en twee winnaars.
b) Finale op zaterdag 8 mei. Er zijn acht deelnemers en twee winnaars.

Regels en voorwaarden

Poetry slam

Een poetry slam is een openbare presentatie van voorgedragen teksten waarbij sprake is van competitie tussen de deelnemers. Zowel voordracht als tekstuele inhoud worden beoordeeld. De wedstrijd heeft een open inschrijving waarbij kandidaten hun eigen teksten in een kort tijdsbestek voordragen en waarbij het publiek en de stemadviseur een winnaar kiezen.

Alle soorten teksten kunnen in aanmerking komen voor poetry slam. Publiek en/of jury bepalen uiteindelijk wat slam poetry is. Attributen, kostuums, muziek en/of andere ondersteuning zijn niet toegestaan. 

Deelnemers presenteren hun werk in de Nederlandse taal. 

Wedstrijdopbouw

De slam kent drie rondes.

Ronde 1:
Alle acht deelnemers nemen deel aan de eerste ronde. Deelnemers krijgen 3 minuten spreektijd met 30 seconden uitloop.

N.B. Na 3 minuten klinkt een belletje en na 30 seconden gaat de microfoon uit en draait de DJ de muziek in. Doorgaan na 3 minuten en 30 seconden levert strafpunten op.

De stemadviseur geeft alle acht de deelnemers kort feedback. Het publiek stemt na afloop van de ronde door middel van fiches. De vier deelnemers met de meeste fiches gaan door naar de tweede ronde.

Ronde 2:
Ook in de tweede ronde krijgen de vier deelnemers 3 minuten spreektijd met 30 seconden uitloop. De stemadviseur geeft de vier deelnemers feedback en het publiek stemt door middel van fiches.

De twee deelnemers met de meeste fiches gaan door naar de derde ronde. 

Ronde 3:
De derde ronde is een battle, waarin de twee deelnemers samen 7 minuten de tijd hebben. Na 7 minuten geeft de host een teken. Als de ene deelnemer is begonnen, mag de andere deelnemer eindigen. De deelnemers krijgen zo de kans om een gelijk aantal gedichten voor te dragen en/of evenveel tijd te spreken.

De stemadviseur geeft feedback en het publiek stemt. De deelnemer met de meeste fiches is de publiekswinnaar. Wanneer die bekend is gemaakt, kiest ook de stemadviseur zijn/haar/hen favoriet. Deze persoon is de jurywinnaar. De publiekswinnaar en de jurywinnaar zijn (in het geval van de voorrondes) geplaatst voor de finale. 

De wedstrijdopbouw van de finale is hetzelfde als bij de voorrondes. De publieksfavoriet en de jurywinnaar van de finale van Poetry Slam Rotterdam gaan door naar de halve finales van het Nederlands Kampioenschap Poetry Slam in 2020 (datum volgt), dat gehouden wordt in Utrecht.

Jurering

Om de publiekswinnaar te bepalen, maken we gebruik van fiches. Iedereen in het publiek krijgt voorafgaand elke ronde een fiche. In de pauzes tussen de rondes, kun je deze fiche in één van de potjes stoppen (elke kandidaat heeft een pot). De deelnemers met de meeste fiches in hun pot gaan door naar de volgende ronde.

De stemadviseur kiest de jurywinnaar uit de dichters die de tweede ronde hebben gehaald.

Deelname

Er zijn geen speciale criteria. Iedereen die zijn/haar/hen eigen teksten schrijft en voordraagt, mag meedoen.

Inschrijvingen worden aangenomen op volgorde van aanmelding. Als je je aanmeldt nadat de slam al vol is, kom je op de reservelijst. Wanneer een kandidaat uitvalt, bellen we je op.

Omdat wij op het moment van schrijven de enige Poetry Slam in de provincie zijn, geven we de voorkeur aan deelnemers die uit Zuid-Holland komen. Er zijn daarom per voorronde maximaal twee plekken beschikbaar voor deelnemers van buiten de provincie.

Volgorde

Voorafgaand aan elke slam wordt de volgorde van de kandidaten, in bijzijn van de kandidaten, bepaald door het trekken van lootjes. In de tweede ronde wordt die volgorde omgedraaid. In de derde ronde (de battle) wordt een muntje opgegooid om te bepalen wie er begint.

Gelijkspel

Wanneer twee (of meer) kandidaten hetzelfde aantal fiches krijgen van het publiek, bepaalt de stemadviseur wie doorgaat.


Diskwalificatie & overige voorwaarden

  • Poetry Slam Rotterdam behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren, indien hun gedrag de integriteit van de uitslagen of de veiligheid van derden in gevaar brengt.
  • Laster aan het adres van de organisatie wordt niet getolereerd en kan bestraft worden met diskwalificatie. De organisatie bepaalt wat zij als laster ervaart.
  • De organisatoren van Poetry Slam Rotterdam zijn niet verantwoordelijk voor het oordeel van de stemadviseurs en het publiek.
  • Deelnemende kandidaten verklaren zich bereid op de hoogte te zijn van het reglement behorende bij de wedstrijd en hiermee akkoord te gaan.
  • Poetry Slam Rotterdam behoudt zich het recht voor om dit reglement op elk moment te wijzigen of aan te vullen, indien zij dit noodzakelijk acht.
  • Elke wijziging aan het reglement is pas van kracht wanneer zij op internet is gepubliceerd.

Disclaimer

  • Poetry Slam Rotterdam sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deelname aan Poetry Slam Rotterdam, of het gebruik van de op deze webpagina’s geboden informatie, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

 

N.B. Delen van deze tekst zijn (met toestemming) overgenomen van het Reglement 2019 van het NK Poetry Slam. Wij zijn het Literatuurhuis daarvoor zeer erkentelijk.