Reglement Demoslam

Onderdelen

Poetry Slam Rotterdam

a) De demoslam vindt plaats op woensdag 13 mei en heeft zes deelnemers en één winnaar.

b) De demoslam staat los van de reguliere voorrondes. De winnaar kwalificeert zichzelf NIET voor de stedelijke finale en/of het NK Poetry Slam

c) De demoslam vindt geheel online plaats. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het platform Zoom.

Regels en voorwaarden

Poetry slam

Een poetry slam is een openbare presentatie van voorgedragen teksten waarbij sprake is van competitie tussen de deelnemers. Zowel voordracht als tekstuele inhoud worden beoordeeld. De wedstrijd heeft een open inschrijving waarbij kandidaten hun eigen teksten in een kort tijdsbestek voordragen en waarbij het publiek en de stemadviseur een winnaar kiezen.

Alle soorten teksten kunnen in aanmerking komen voor poetry slam. Publiek en/of jury bepalen uiteindelijk wat slam poetry is. Attributen, kostuums, muziek en/of andere ondersteuning zijn niet toegestaan. Deelnemers presenteren hun werk in de Nederlandse taal.

Wedstrijdopbouw

De slam kent drie rondes.

Ronde 1:
Alle zes deelnemers nemen deel aan de eerste ronde. Deelnemers krijgen 3 minuten spreektijd met 30 seconden uitloop.

N.B. Na 3 minuten klinkt een belletje en na 30 seconden wordt er ‘einde tijd’ geroepen.

Het publiek stemt daarna door middel van een Zoom-poll. Ze kiezen hun favoriet uit de lijst van deelnemers. Er kan maar op 1 persoon gestemd worden. De vier deelnemers met de meeste stemmen gaan door naar de tweede ronde.

Ronde 2:
Ook in de tweede ronde krijgen de vier deelnemers 3 minuten spreektijd met 30 seconden uitloop. Het publiek stemt door middel van een Zoom-poll.
De twee deelnemers met de meeste stemmen gaan door naar de derde ronde.

Ronde 3:
De derde ronde is een battle, waarin de twee deelnemers samen 7 minuten de tijd hebben. Na 7 minuten geeft de host een teken. Als de ene deelnemer is begonnen, mag de andere deelnemer eindigen. De deelnemers krijgen zo de kans om een gelijk aantal gedichten voor te dragen en/of evenveel tijd te spreken.

Het publiek stemt. De deelnemer met de meeste stemmen is de winnaar.

Jurering

Om de winnaar te bepalen, maken we gebruik van een Zoom-poll. Iedereen die ingelogd is via Zoom krijgt deze poll te zien. Op de poll zijn de namen van alle deelnemers te zien. Het publiek kiest hun favoriet. Er kan maar op één iemand gestemd worden. Het stemmen is anoniem.
De deelnemers met de meeste stemmen gaan door naar de volgende ronde.

Waardering

Om ruis te voorkomen, staan de microfoons van het publiek tijdens de performances uit. Tijdens de performances kun je met je handen een hartje maken. Na afloop gebruiken we het gebarentaal-applaus: zwaaien met twee handen, net iets boven je hoofd.

Deelname

Er zijn geen speciale criteria. Iedereen die zijn/haar/hen eigen teksten schrijft en voordraagt, mag meedoen.

Omdat de demoslam via Zoom plaatsvindt, is een goede internetverbinding en de mogelijkheid om te videobellen een noodzakelijke voorwaarde. Deelnemers gaan akkoord met het feit dat de Zoom-sessie opgenomen wordt om later online te zetten.

Uit de inschrijvingen worden zes deelnemers en twee reserve-deelnemers geselecteerd. Wanneer een kandidaat uitvalt, wordt de reservelijst aangesproken.

Volgorde

Voorafgaand aan de slam wordt de volgorde van de kandidaten, live op Zoom, bepaald door het trekken van lootjes. In de tweede ronde wordt die volgorde omgedraaid. In de derde ronde (de battle) wordt een muntje opgegooid om te bepalen wie er begint.

Gelijkspel

In geval van gelijkspel wordt een nieuwe poll gemaakt met alleen de twee namen van de mensen die gelijk gescoord hebben erop.

Diskwalificatie en overige voorwaarden

1) Poetry Slam Rotterdam behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren, indien hun gedrag de integriteit van de uitslagen of de veiligheid van derden in gevaar brengt.
2) Laster aan het adres van de organisatie wordt niet getolereerd en kan bestraft worden met diskwalificatie. De organisatie bepaalt wat zij als laster ervaart.
3) De organisatoren van Poetry Slam Rotterdam zijn niet verantwoordelijk voor het oordeel van het publiek.
4) Deelnemende kandidaten verklaren zich bereid op de hoogte te zijn van het reglement behorende bij de wedstrijd en hiermee akkoord te gaan.
5) Poetry Slam Rotterdam behoudt zich het recht voor om dit reglement op elk moment te wijzigen of aan te vullen, indien zij dit noodzakelijk acht.
6) Elke wijziging aan het reglement is pas van kracht wanneer zij op internet is gepubliceerd.

Disclaimer

Poetry Slam Rotterdam sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deelname aan Poetry Slam Rotterdam, of het gebruik van de op deze webpagina’s geboden informatie, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

N.B. Delen van deze tekst zijn (met toestemming) overgenomen van het Reglement 2019 van het NK Poetry Slam. Wij zijn het Literatuurhuis daarvoor zeer erkentelijk.

Share This